Кафедра фізики та астрономії має довгу історію. Вона є ровесницею університету, який нині відзначає свій столітній ювілей. У різні часи вона неодноразово змінювала свою назву і статус, але завжди забезпечувала навчальну і наукову роботу з фізики та споріднених дисциплін у нашому університеті. За цей період вона пройшла нелегкий і тернистий, але достатньо успішний, шлях свого розвитку. Вона має свої хороші традиції, достатні матеріальну базу і кадровий потенціал і має досягнення, якими можна пишатися. З 1982 року кафедру очолює Відмінник освіти, Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор М.І.Гриценко.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Пріоритет у розвитку кафедри віддається науковій діяльності і підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Кафедра відома як один з наукових центрів України з фізики рідких кристалів. Налагоджена тісна співпраця з провідними науковими закладами країни з фізики.

Десятки випускників кафедри пройшли підготовку в аспірантурі інститутів НАН України. Безпосередньо на кафедрі підготовлено два доктори та чотири кандидати фізико-математичних наук з тематики рідких кристалів. Результати експериментальних досліджень членів кафедри опубліковані в понад 300 наукових працях. Отримано понад 10 авторських свідоцтв та патентів. Вийшли друком навчальні посібники професора М.І.Гриценка «Фізика рідких кристалів (2012 рік) та «Основы физики жидких кристаллов» (2015 рік).

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі школами міста та області. Проводяться консультації старшокласникам з фізики та астрономії, а також екскурсії в фізичні лабораторії, обсерваторію та планетарій.

Кафедра має сучасну матеріальну базу і навчально-методичне забезпечення: типові і робочі програми з усіх дисциплін, методичні розробки до всіх лабораторних робіт (понад 120), тестові завдання та інше.

Вона налічує наступні лабораторії:

1. Лабораторія механіки.

2. Лабораторія теплоти.

3.Лабораторія електрики і магнетизму.

4. Лабораторія оптики.

5. Лабораторія атома і ядра.

6.Лабораторія спеціальних фізичних практикумів.

7. Лабораторія лекційних демонстрацій.

8. Науково-дослідна лабораторія з фізики рідких кристалів.

9. Астрофізична обсерваторія і планетарій.

В умовах економічної нестабільності кафедра спромоглася зберегти матеріальну базу, кадровий потенціал і всі кращі надбання попередніх десятиліть.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

– Загальна фізика:

    – Механіка;

    – Теплота і молекулярна фізика;

    – Електрика;

    – Оптика;

    – Атомна і ядерна фізика.

– Теоретична фізика:

    – Класична механіка і механіка суцільних середовищ;

    – Термодинаміка і статистична фізика;

    – Електродинаміка;

    – Квантова механіка.

– Комп’ютерна фізика;

– Історія і методологія фізики;

– Астрономія;

– Астрофізика.

– Спеціальні курси:

    – Основи фізики;

    – Фізика рідких кристалів;

    – Фізика напівпровідників;

    – Вибрані питання загальної фізики;

    – Вибрані питання теоретичної фізики.

Dyatlov

Завідувач кафедри фізики та астрономії

Дятлов Юрій Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент.

Народився 15 квітня 1976 року в м.Чернігові.

Оcвіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, фізико-математичний факультет (1998). Вчитель фізики, математики, інформатики та обчислювальної техніки.

В університеті з 2001 року.

Дисципліни, які викладає: загальна фізика, історія та методологія фізики, комп’ютерна фізика.

Друковані праці: автор 15 наукових статей з історії фізики та комп’ютерної фізики.


shepeta om

Шепета Олександр Макарович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Народився 11 квітня 1950 року в с.Гермаківка Могилів-Подільський району, Тернопільської області.

Оcвіта: Чернівецький державний університет, оптичний факультет; спеціальність "Оптичні прилади і спектроскопія" (фізик-оптик).

В університеті з 1983 року.

Дисципліни, які викладає: загальна фізика, теоретична фізика.

Друковані праці: автор 40 наукових статей з фізики твердого тіла та методики фізики.


pystovuj om

Пустовий Олег Миколайович

Викладач.

Народився 2 січня 1965 року в с.Береславка, Бобринецького району, Кіровоградської області.

Оcвіта: Харківський державний університет імені О.М.Горького (1990), фізико-технічний факультет (інженер-фізик).

В університеті з 2001 року.

Дисципліни, які викладає: загальна фізика, фізика твердого тіла, методика викладання фізики у вищих навчальних закладах.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.