Для здобуття освітнього ступеня магістра на базі освітнього ступеня бакалавра термін навчання складає 1 рік 4 місяці 

Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти. Згідно Закону «Про вищу освіту» можливо здобути ступінь магістра за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. 

 

Розклад консультацій та фахових вступних випробувань на денну та заочну форму навчання

Розклад консультацій та фахових вступних випробувань на денну та заочну форму навчання
для спеціальностей 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія, 053 Психологія

 

Перелік спеціальностей

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення тел. (04622) 3-40-82

 • 014.4 «Середня освіта (Математика)»
 • 111 «Математика»
 • 014.8 «Середня освіта (Фізика)»
 • 104 «Фізика та астрономія»
 • 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»

Хіміко-біологічне відділення тел. (04622) 3-21-06

 • 014.6 «Середня освіта (Хімія)»
 • 102 «Хімія»
 • 014.5 «Середня освіта (Біологія)»
 • 091 «Біологія»
 • 101 «Екологія»

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського тел. (0462) 777-391

 • 011 «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи
 • 033 «Філософія»
 • 014.3 «Середня освіта (Історія)»
 • 032 «Історія та археологія»

Психолого-педагогічний факультет тел. (0462) 670-477

 • 011 «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»
 • 231 «Соціальна робота»
 • 053 «Психологія»

Філологічний факультет тел. (0462) 677-414

 • 014.1 «Середня освіта (Українська мова і література)»
 • 014.2 «Середня освіта (Мова і література (англійська))»
 • 034 «Культурологія»

Технологічний факультет тел. (04622) 3-31-73

 • 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
 • 015.20 «Професійна освіта (Транспорт)»
 • 015.21 «Професійна освіта (Харчові технології)»

Факультет фізичного виховання тел. (04622) 3-14-94

 • 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»
 • 017 «Фізична культура і спорт»

Факультет початкового навчання тел. (04622) 3-03-66

 • 012 «Дошкільна освіта»
 • 013 «Початкова освіта» 
 • 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

 

Програми вступних випробувань 2018 року

Програма вступного випробування з iноземної мови (для спецiальностей крім англійської філології) завантажити програму

Програма вступного випробування з iноземної мови (для спеціальності "Мова та література (англійська)") завантажити програму

Галузь знань Спеціальність   Програми
 Додаткове вступне випробування Фахове вступне випробування
01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) (ННІІ) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта) (ППФ) завантажити програму завантажити програму
 01 Освіта/педагогіка 012  Дошкільна освіта 
завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 013 Початкова освіта завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Історія) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Англійська мова) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Хімія) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Біологія) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Математика) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Фізика) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 017 Фізична культура і спорт завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 015 Професійна освіта (Харчові технології) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 015 Професійна освіта (Транспорт) завантажити програму завантажити програму
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія завантажити програму завантажити програму
03 Гуманітарні науки  033 Філософія завантажити програму  завантажити програму 
 03 Гуманітарні науки  034 Культурологія завантажити програму  завантажити програму 
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія завантажити програму завантажити програму
09 Біологія 091 Біологія завантажити програму завантажити програму
10 Природничі науки 101 Екологія завантажити програму завантажити програму
10 Природничі науки 102 Хімія завантажити програму завантажити програму
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія завантажити програму завантажити програму
11 Математика та статистика 111 Математика завантажити програму завантажити програму
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота завантажити програму завантажити програму

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста) + бал фахового вступного випробування + бал вступного екзамену з іноземної мови.

 

Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення на ОС "Магістр" - 2018 

 

Етапи вступної кампанії для УСІХ спеціальностей, 
окрім 032 Історія та археологія, 033 Філософія 034 Культурологія, 053 Психологія 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 9 липня
Закінчення прийому заяв та документів 26 липня
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань 27 липня – 07 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 08 серпня
Строки виконання вимог до зарахування до 15.00 години 11 серпня
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 13 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб:

І етап – 16 серпня;

останнє зарахування – не пізніше 30 вересня

 

Етапи вступної кампанії для спеціальностей 032 Історія та археологія, 033 Філософія 034 Культурологія, 053 Психологія 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 14 травня до 18.00 05 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня),
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
з 14 по 31 травня
Прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 02 по 09 липня
Єдиний вступний іспит 11 липня
Прийом заяв та документів для осіб,
які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови
з 02 по 26 липня
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань з 02 по 29 липня
Надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – до 13 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 20 серпня

Строки виконання вимог до зарахування до 18.00 години 18 серпня
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – до 12.00 20 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб: І етап – 23 серпня;

останнє зарахування – не пізніше 30 вересня

Вступники особисто подають:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків);
 • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
 • картонна папка із зав’язками;
 • 1 конверт із маркою, 1 без марки;

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

 

Вартість навчання

Завантажити наказ про вартість навчання в 2018 році

Платіжні реквізити НУЧК

Платіжні реквізити НУЧК імені Т.Г.Шевченка

ДКСУ м.Київ МФО 820172 Код 02125674

за навчання: 
р/р 31253270106970 код надходження 25010100

за гуртожиток:
р/р 31250270206970 код надходження 25010200

за державний цільовий пільговий кредит для здобуття вищої освіти та відсотки за користування кредитом:
р/р 37114093006970