Після подання заяв вступники можуть слідкувати за цьогорічними рейтингами  на сайтах  http://vstup.edbo.gov.ua/

або  https://vstup.osvita.ua/

 

Спеціальності та спеціалізації

ped buklet 02

 

Перелік спеціальностей і конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Перший конкурсний предмет для УСІХ спеціальностей - Українська мова та література
011 Освітні, педагогічні науки 2. Історія України
3. Біологія або іноземна мова
012 Дошкільна освіта 2. Історія України
3. Математика або біологія
013 Початкова освіта 2. Математика
3. Історія України або біологія
014.02 Середня освіта Мова та література (англійська)) 2. Іноземна мова
3. Історія України або географія
014.01 Середня освіта (Українська мова та література) 2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
014.03 Середня освіта (Історія) 
032 Історія та археологія
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
014.04 Середня освіта (Математика)
111 Математика
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

014.09 Середня освіта (Інформатика)

122 Комп’ютерні науки

2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 2. Біологія
3. Хімія або математика
014.06 Середня освіта (Хімія) 2. Хімія
3. Біологія або математика
014.07 Середня освіта (Географія) 2. Географія
3. Математика або іноземна мова
014.08 Середня освіта (Фізика)
104 Фізика та астрономія
2.Фізика
3. Математика або іноземна мова
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2. Математика
3. Фізика або біологія
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
014.14 Середня освіта (Здоров’я людини)
2. Біологія
3. Історія України або географія
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
017 Фізична культура і спорт 2. Біологія
3. Творчий конкурс
015.20 Професійна освіта (Транспорт) 2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
015.21 Професійна освіта (Харчові технології) 2. Математика
3. Хімія або біологія
053 Психологія 2. Біологія
3. Математика або іноземна мова
054 Соціологія 2. Математика
3. Історія України або іноземна мова
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
033 Філософія
081 Право
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
091 Біологія 2. Біологія
3. Хімія або іноземна мова
101 Екологія 2. Біологія
3. Хімія або географія
102 Хімія 2. Хімія
3. Математика або фізика
103 Науки про землю 2. Математика
3. Фізика або географія
106 Географія 2. Географія
3. Математика або історія України
231 Соціальна робота 2. Історія України
3. Іноземна мова або математика

 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами ЗНО http://testportal.gov.ua/

Вага атестата про повну загальну середню освіту становить – 0,1 %.

 

Обсяги державного замовлення 2018 року

Мінімальні/максимальні обсяги державного замовлення на окремі спеціальності - 2018 (широкий конкурс)

Обсяги державного замовлення - 2018 (фіксовані)

Заванатжити додаток до протоколу № 1 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

 

 

Вступники на денну форму навчання подають заяви ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

крім осіб, які відносяться до пільгових категорій (ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІЛЬГ)

Оригінали документів подаються вступником ЛИШЕ ОДИН РАЗ при виборі місця навчання!

Після оголошення вишем рекомендації до зарахування вступники особисто подають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2016 року, або 2017 року, або 2018 року (іноземна мова – лише 2018 року(оригінал і копію) та інформаційний аркуш з результатами ЗНО;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
  • для вступників факультету фізичного виховання – медична довідка 086-О.

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Електронний вступ - ez.osvitavsim.org.ua

 

Вартість навчання

Завантажити наказ про вартість навчання в 2018 році

 

Платіжні реквізити НУЧК

Платіжні реквізити НУЧК імені Т.Г.Шевченка

ДКСУ м.Київ МФО 820172 Код 02125674

за навчання: 
р/р 31253270106970 код надходження 25010100

за гуртожиток:
р/р 31250270206970 код надходження 25010200

за державний цільовий пільговий кредит для здобуття вищої освіти та відсотки за користування кредитом:
р/р 37114093006970

 

Вартість проживання у студентському гуртожитку становить:

- у гуртожитках №2 і №3 400 грн/міс. (2400 за півроку);

- у гуртожитку №4 420 грн/міс. (2520 за півроку)