Корисна інформація з вступної кампанії 2019

 

Після подання заяв вступники можуть слідкувати за цьогорічними рейтингами  на сайтах  http://vstup.edbo.gov.ua/

або  https://vstup.osvita.ua/

 

Спеціальності та спеціалізації

ykr ped A4 back

 

 

Перелік спеціальностей і конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

2019

 

Перший конкурсний предмет для УСІХ спеціальностей - Українська мова та література
011 Освітні, педагогічні науки 2. Історія України
3. Біологія або іноземна мова
012 Дошкільна освіта 2. Історія України
3. Математика або біологія
013 Початкова освіта 2. Математика
3. Історія України або біологія
014.02 Середня освіта Мова та література (англійська)) 2. Іноземна мова
3. Історія України або географія
014.01 Середня освіта (Українська мова та література)
014.03 Середня освіта (Історія) 
032 Історія та археологія
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
014.04 Середня освіта (Математика)
111 Математика
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

014.09 Середня освіта (Інформатика)

122 Комп’ютерні науки

2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 2. Біологія
3. Хімія або математика
014.06 Середня освіта (Хімія) 2. Хімія
3. Біологія або математика

014.07 Середня освіта (Географія)

106 Географія

2. Географія
3. Математика або іноземна мова
014.08 Середня освіта (Фізика)
104 Фізика та астрономія
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2. Математика
3. Фізика або біологія
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
014.14 Середня освіта (Здоров’я людини)
2. Біологія
3. Історія України або географія
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
017 Фізична культура і спорт 2. Біологія
3. Творчий конкурс  Завантажити програму
015.20 Професійна освіта (Транспорт) 2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
015.21 Професійна освіта (Харчові технології) 2. Математика
3. Хімія або біологія
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 2. Математика
3.Географія або іноземна мова

033 Філософія

052 Політологія

081 Право

2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
053 Психологія 2. Математика
3. Біологія або іноземна мова
054 Соціологія 2. Математика
3. Історія України або іноземна мова
091 Біологія 2. Біологія
3. Хімія або іноземна мова
101 Екологія 2. Біологія
3. Хімія або географія
102 Хімія 2. Хімія
3. Математика або іноземна мова
103 Науки про землю 2. Математика
3. Фізика або географія
231 Соціальна робота 2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
226 Фармація, промислова фармація 2. Біологія або хімія
3. Фізика або математика

 

025  Музичне мистецтво

2. Історія України
3. Творчий конкурс   Завантажити програму

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

2. Історія України
3. Творчий конкурс   Завантажити програму

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами ЗНО http://testportal.gov.ua/

Вага атестата про повну загальну середню освіту становить – 0,1 %.

 

 

 

Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та освітнього рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

 

  

 

Обсяги державного замовлення 2019 року

 

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення у 2019 р

 


Обсяги державного замовлення - 2018 (фіксовані)

Завантажити додаток до протоколу № 1 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

 

 

Вступники на денну форму навчання подають заяви ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

крім осіб, які відносяться до пільгових категорій (ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІЛЬГ)

Оригінали документів подаються вступником ЛИШЕ ОДИН РАЗ при виборі місця навчання!

Після оголошення вишем рекомендації до зарахування вступники особисто подають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2017, 2018 або 2019 року (іноземна мова –  2018 або 2019 року(оригінал і копію) та інформаційний аркуш з результатами ЗНО;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
  • для вступників факультету фізичного виховання – медична довідка 086-О.

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Електронний вступ - ez.osvitavsim.org.ua

 

 

Вартість навчання

Наказ про вартість навчання в 2019 році

 

 

Платіжні реквізити НУЧК

Платіжні реквізити НУЧК імені Т.Г.Шевченка

ДКСУ м.Київ МФО 820172 Код 02125674

за навчання: 
р/р 31253270106970 код надходження 25010100

за гуртожиток:
р/р 31250270206970 код надходження 25010200

за державний цільовий пільговий кредит для здобуття вищої освіти та відсотки за користування кредитом:
р/р 37114093006970

 

Вартість проживання у студентському гуртожитку становить:

- у гуртожитках №2 і №3   500 грн/міс. (3000 за півроку);

- у гуртожитку №4   520 грн/міс. (3120 за півроку)