Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньої діяльності за спеціальністю 8.01010101 Дошкільна освіта (012 Дошкільна освіта) освітнього ступеня "Магістр"

 

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Висновки експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Хімія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Педагогіка вищої школи" зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

Експертні висновки комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців другого (магістерського ) рівня за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія)

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Середня освіта (Інформатика)" зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) за другим (магістерським) рівнем

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика) зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.040104 Географія* в галузі знань 0401 Природничі науки за першим (бакалаврським) рівнем у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка