Акредитації освітніх програм

 

 

 

 

Висновки експертних комісій

Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньої діяльності за спеціальністю 8.01010101 Дошкільна освіта (012 Дошкільна освіта) освітнього ступеня "Магістр"

 

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Висновки експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Хімія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Педагогіка вищої школи" зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

Експертні висновки комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців другого (магістерського ) рівня за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія)

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Середня освіта (Інформатика)" зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) за другим (магістерським) рівнем

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика) зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.040104 Географія* в галузі знань 0401 Природничі науки за першим (бакалаврським) рівнем у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка