Кафедру хімії створено у 1982 році при відкритті хіміко-біологічного факультету. 1.10.18 кафедру хімії за рішенням вченої ради НУЧК імені Т.Г. Шевченка (протокол №2 від 26.09.18) перейменовано на кафедру хімії та фармації.

Вона є випусковою зі спеціальностей:

-          014 Середня освіта (Хімія) за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Хімія та біологія)» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр»;

-          102 Хімія за освітньо-професійною програмою «Хімія» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр».

На кафедрі працює 12 викладачів: 1 доктор наук, 10 кандидатів наук та викладач. Завідувач — доктор технічних наук, кандидат хімічних наук, доцент Курмакова Ірина Миколаївна.

Детальніше...

Кафедру біології створено у 1985 pоці. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за напрямом “Біологія”.

На кафедрі працює 10 викладачів: 8 кандидатів наук, з них 8 доцентів, 2 асистенти. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Мехед Ольга Борисівна.

Детальніше...

Кафедра екології та охорони природи створена у 2003 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст за напрямом „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

На кафедрі працює 12 викладачів: 2 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, з них 4 доцента, 2 ст. викладача та 2 асистенти. Завідувач — кандидат біологічних наук, доцент Карпенко Юрій Олександрович.

Детальніше...

Кафедра математики та економіки створена 01.09.2017 року внаслідок реорганізації та об′єднання кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін та кафедри соціально-економічних дисциплін. 

Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр за напрямом Математика, Середня освіта (Математика).

Детальніше...

Кафедра фізики та астрономії має довгу історію. Вона є ровесницею університету, який нині відзначає свій столітній ювілей. У різні часи вона неодноразово змінювала свою назву і статус, але завжди забезпечувала навчальну і наукову роботу з фізики та споріднених дисциплін у нашому університеті. За цей період вона пройшла нелегкий і тернистий, але достатньо успішний, шлях свого розвитку. Вона має свої хороші традиції, достатні матеріальну базу і кадровий потенціал і має досягнення, якими можна пишатися. З 1982 року кафедру очолює Відмінник освіти, Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор М.І.Гриценко.

Детальніше...

Кафедра інформатики і обчислювальної техніки була створена за наказом ректора 30.06.1998 р. на базі кафедр математики та інформатики і загальної фізики. Метою такої реорганізації було підвищення якості підготовки студентів фізико-математичного факультету з інформатики та забезпечення викладання інформатики на інших факультетах вузу.

Детальніше...

 

Кафедру географії створено у 2015 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за ступенем бакалавр спеціальностей 6.040.104 Географія, 014.07 – Середня освіта (Географія), 106 – географія, 103 – Науки про Землю.
На кафедрі працює 5 викладачів: 4 кандидати наук (з них 3 - доценти та 1 старший викладач), 1 викладач. Очолює кафедру кандидат географічних наук, доцент Пархоменко Олександр Григорович.

Детальніше...

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.